La Pelleria

Moment de la sortida dels treballadors de la Teneria Franco-Española. Anys trenta del segle XX.

Text: Josep Maria Escura