Els Quatre Cantons, abans i ara

Els Quatre Cantons, abans i ara. La casa que es veu a la dreta és can Rebull, abans era can Mitjà. La fotografia antiga és de principis del segle XX.

Text: Josep Maria Escura