Santa Maria de Gallecs

L’església i la rectoria de Santa Maria de Gallecs a principis del segle XX.

Text: Josep Maria Escura