Alumnes de l’Acadèmia Mollet

Alumnes de l’Acadèmia Mollet en el curs 1962-63. He posat el llistat de cadascun d’ells amb els seus noms, per si algú vol fer memòria…

Text: Josep Maria Escura