Setanta alumnes de l’Escola d’Educació Especial Can Vila no podran iniciar les classes el setembre a causa del mal estat de dos edificis del centre

L’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’AMPA mostren la seva preocupació pel futur de 70 alumnes de l’Escola d’Educació Especial Can Vila, que provenen de diferents municipis de la comarca, que el curs escolar 2022-23 no podran iniciar les classes degut a la situació en què es troben dos dels edificis del centre que pateixen esquerdes estructurals. Davant d’aquesta situació, i després de vàries peticions  al Departament d’Educació, l’alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio Calé, i l’AMPA de l’escola han enviat una carta al conseller Josep Gonzàlez-Cambray “perquè cerqui una solució definitiva en el menor període de temps possible”.

Els edificis de secundària i habilitats de l’Escola d’Educació Especial Can Vila es tancaran l’1 de juliol sense haver rebut cap solució ni provisional ni definitiva  del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sobre el futur de la setentena d’alumnes que provenen de diferents municipis de la comarca. El tancament d’aquests dos edificis afectarà també al dia a dia del centre, ja que s’hi troben espais importants com la secretaria,  fisioteràpia, logopèdia o la sala de música.

És per això que davant d’aquesta problemàtica, i després de molt de temps reclamant solucions al Departament d’Educació l’alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio Calé, i l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial Can Vila han enviat una carta conjunta al mateix conseller d’Educació on mostren la seva “preocupació per la gravetat de la situació” que pateix el centre. Ambdues parts li demanen al conseller que assumeixi les seves competències obligatòries d’escolarització també amb aquests nens i nenes (de 3 a 21 anys) d’educació especial i que assumeixi les seves obligacions d’inversió en el centres d’educació públics.

A més recorden que l’excusa donada fins ara, que el Departament d’Educació no pot  invertir perquè els terrenys són  de l’Incasòl, no ha de ser realment un problema ja que ambos són Generalitat de Catalunya, i que ja van fer obres d’inversió l’any 2002 i l’any 2015.

L’alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio Calé, assegura que “estem enormement preocupats per aquesta situació, tot i que a Can Vila no només hi ha nens i nenes de Mollet.  Ens han dit que buscaran una solució d’escolarització pel dia 5 de setembre, però no veiem voluntat de solucionar de manera definitiva aquest greu problema que afecta alumnes especialment sensibles i vulnerables. La totalitat d’alumnes, i no només uns quants, tenen dret de seguir la seva educació a Can Vila”. L’alcaldessa afegeix “que ningú dubti que l’Ajuntament de Mollet posarà tot el que estigui al seu abast per ajudar a solucionar la situació, però és evident que hi ha una administració competent que ha d’assumir les seves responsabilitats”.

Per la seva part, el regidor d’Educació, Raúl Broto Cervera, explica que “no entenem per què el Departament d’Educació no afronta decididament aquest problema, després de tant de temps coneixedors de la situació”. A més, Broto afegeix que “van ser ells els que van instal·lar el 2002 i al 2015 edificacions i mòduls provisionals per anar ampliant les places, arribant a donar cobertura  a alumnes que provenen de 24 municipis diferents”

L’Ajuntament està treballant i valorant presentar un contenciós administratiu.

UNA LLARGA HISTÒRIA

El Departament d’Educació va construir al 2002, de manera provisional, aquests edificis donada la necessitat d’incrementar l’espai per una creixent demanda d’alumnes a l’escola.

Durant aquest any 2022 apareixen esquerdes molt significatives que van ser inspeccionades al mes de març conjuntament per tècnics de l’Ajuntament de Mollet, i un tècnic del Departament d’Educació. L’Ajuntament va realitzar una actuació d’emergència per poder finalitzar el curs amb seguretat, però l’informe va concloure que fruit dels danys, a partir de l’1 de juliol s’ha de desocupar l’edifici i que per tant, el 5 de setembre no es podrà iniciar el curs  allà perquè no es garanteixen les mesures de seguretat.

Aquest mes de maig, l’alcalde Josep Monràs Galindo va enviar una carta al director general de Centres Públics reclamant respostes i solucions i a inicis de juny el Consell Escolar de Can Vila i l’AMPA van enviar una carta al director del Servei Territorial demanant una solució urgent per a l’escolarització dels alumnes afectats al següent curs.

No va ser fins el dia 16 de juny, via telefònica, i ahir dilluns 27 de juny, en una reunió telemàtica, que el Departament d’Educació va comunicar a l’Ajuntament que no realitzaria cap inversió per solucionar la problemàtica, al·legant que el terreny és propietat de l’Incasol i que és una escola de titularitat d’activitat municipal. Recordem però, que l’Escola compta amb 160 alumnes que provenen d’un total de 24 municipis diferents i amb edats que engloben des dels 3 fins als 21 anys i que el Departament té la competència d’escolarització d’alumnes en edat obligatòria.