Farmàcies de guàrdia a Mollet de l’1 al 7 d’agost

Dilluns 01                  VILASECA

Dimarts 02                  CLIMENT

Dimecres 03                ESTACiÓ

Dijous 04                        PLANA LLEDÓ

Divendres 05                   MARTÍNEZ

Dissabte 06                      GALLECS, 73

Diumenge 07                   VILASECA