La plaça Catalunya

La plaça Catalunya, carrer Barcelona i en primer terme la botiga de can Catafau, a finals de la dècada dels anys cinquanta.

Text: Josep Maria Escura