Mollet, als anys seixanta

Vista aèria de Mollet a la dècada dels anys seixanta.

Podem veure a la part baixa de la imatge, la fàbrica de can Mulà, a l’esquerra el carrer Burgos i més amunt Avda. Jaume I.A dalt de tot a l’esquerra hi ha can Gomà, al centre es veu l’edifici del desaparegut l’Ateneu.

Text: Josep Maria Escura