Farmàcies de guàrdia a Mollet del 10 al 16 d’octubre

Dilluns 10                 TUGAS

Dimarts 11                VILASECA

Dimecres 12               VINZIA, 66

Dijous 13                    AMADÓ

Divendres 14              BELART

Dissabte 15                 CLIMENT

Diumenge 16               ESTACIÓ