25N, el factor principal de risc per a la violència masclista i de gènere és ser dona

Esquerra Unida i Alternativa, davant d’un nou 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, declara que la violència contra les dones, vinculada al desequilibri en les relacions de poder entre els sexes en els àmbits laboral, social, econòmic, religiós i polític, continua sent una xacra pandèmica, malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat. La violència que pateixen les dones es manifesta en diferents modalitats, que van des de l’agressió física, amb resultat de mort moltes vegades, a la violència sexual, psicològica, econòmica o institucional.

Això és fruit de la perpetuació d’un sistema social, polític i econòmic dominant contra les dones: el sistema patriarcal, un sistema que s’ha anat consolidant des de fa mil·lennis, amb una intensitat variable en funció de les diferents cultures i èpoques. Aquest sistema de valors, de normes i de polítiques es basa en la pretensió que existeix una inferioritat natural de les dones com a éssers humans i en la jerarquització dels rols que s’atribueixen, en la nostra societat, als homes i a les dones. Aquest sistema consagra el poder masculí, engendra violència i exclusions, i imprimeix a la mundialització actual una dualitat totalment discriminatòria i esdevé un obstacle per al desenvolupament d’una societat democràtica.                                                                           

La violència masclista és estructural en quant a la definició d’identitats d’homes i dones en una societat concreta que assigna diferents atributs, rols i espais en funció del sexe. També és instrumental en quant la violència en vers les dones esdevé un instrument de dominació i control social per a perpetuar el poder masculí en forma de patriarcat. D’aquesta manera, el factor principal de risc per a la violència masclista i de gènere és ser dona. I és que els homes maltractadors han après que la violència és la millor manera d’aconseguir control i dominar la dona. 

Amb tot, la societat civil viu una fase en què les dones s’uneixen i s’organitzen per rebutjar categòricament la violència de gènere i per reclamar el lloc i el tracte just i igualitari que els pertoca, i dir que la violència de gènere és un ‘assumpte de dones’ és part del problema i dona a molts homes l’excusa perfecta per no parar esment.

Esquerra Unida i Alternativa de Mollet reclamem més formació i coneixement del conjunt de la ciutadania i, sobretot, dels i de les professionals que intervenen en la protecció de la víctima per a la resolució immediata de les situacions de violència, però també instem a l’administració pública a reforçar el seu compromís d’implicació en la prevenció de tota classe de violència envers les dones i a vetllar pel reconeixement del paper de les dones, sobretot de les organitzacions feministes locals, en la cohesió social, en la prevenció de conflictes i en les negociacions per a la resolució dels conflictes amb justícia social i reparació.

A més, és necessari revisar la llei del «només sí és sí» per evitar esquerdes i que no es produeixin rebaixes de les penes als condemnats per delictes sexuals en els seus límits mínims. Un forat legal a La Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, el punt estrella de la qual va ser haver incorporat la necessitat del consentiment exprés en les relacions sexuals, ha provocat que l’aplicació de la norma tingui una conseqüència indesitjada per als seus promotors: la reducció de la pena a alguns condemnats. El canvi en el règim jurídic, que es va aprovar després de més de quatre anys de debat, no va incloure una disposició transitòria per identificar i limitar els casos susceptibles de revisió de la pena. Així, la llei fa desaparèixer els abusos i tot passa a ser considerat agressió sexual, però, com és lògic, manté una graduació de penes per distingir la gravetat dels casos. En fer desaparèixer els abusos i ser tot agressió sexual en un article únic, queda al criteri dels jutges l’aplicació d’una pena o una altra, cosa que pot portar a sentències diferents davant d’una mateixa conducta.   

Miriam Sampere Llinàs

Responsable de la Sectorial de Polítiques d’Igualtat

Esquerra Unida i Alternativa de Mollet