El 8 M també reivindiquem la salut de les dones

El Dia Internacional de la Dona se celebra a molts països del món. És una data per reconèixer les dones pels seus èxits sense tenir en compte les divisions, ja siguin nacionals, ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques o polítiques. Des dels primers anys, el Dia Internacional de la Dona ha assumit una nova dimensió mundial per a les dones dels països desenvolupats i en desenvolupament. El moviment internacional creixent de dones continua buscant un punt de trobada per defensar els drets de les dones i la seva participació en tots els àmbits de la societat.

La desigualtat de poders afecta de manera transversal tots els àmbits de vida de les dones. En el context d’una societat patriarcal, les dones i els homes han tingut un accés diferenciat als seus drets, entre ells la salut. 

En l’àmbit de la salut i el gènere intervenen molts factors identitaris com la nacionalitat, el gènere, l’orientació sexual, la classe social i, fins i tot, la religió. Totes aquestes interseccions relacionades amb el fet de ser dona generen en la actualitat desigualtats en l’accés i en el tractament. A més, els estereotips tenen un fort impacte en la salut i els seus efectes atempten directament contra els drets de les dones.

Nombrosos estudis deixen palès que condicionants socials com la situació laboral, la classe social o els rols familiars afecten directament la salut. Així, si bé les dones gaudeixen d’una esperança de vida més llarga, també tenen un pitjor estat de salut. De fet, la majoria dels indicadors de salut són més desfavorables per les dones, per exemple, a Catalunya hi ha entre 180.000 i 270.000 persones que pateixen fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica, de les quals més del 85% són dones, o trastorns com  l’ansietat o la depressió afecten el 16,6% de la població major de 15 anys, afectant en un 20,8% a les dones i un 12,2% als homes; fins i tot la Covid ens deixa reafirma aquestes dades: al desembre de 2021 la unitat de Covid Persistent de l’Hospital Germans Trias i Pujol va detectar que aquesta malaltia afecta majoritàriament les dones. De fet, el 80 % dels pacients diagnosticats eren dones.

Aquests estudis conclouen que hi ha una qualitat inferior en l’atenció sanitària rebuda per les dones a causa del desconeixement científic de la història natural de certes malalties, diferent a la dels homes, i al fet que patim malalties diferents. Així, darrere de certs problemes de salut irresolts de les dones hi ha massa sovint estereotips de gènere i, a més les dones són menys estudiades i més medicades. Les dones que acudeixen als agents de salut per -trobar-se malament- tenen més números que el seu problema sigui categoritzat de patologia davant al cas d’un home i, per conseqüència, li receptin molts més fàrmacs. 

Des d’Esquerra Unida i Alternativa de Mollet diem ven alt que aquestes discriminacions de gènere tenen un impacte directe sobre la salut de les dones. Hi ha patrons que es reprodueixen, el repte és detectar-los i qüestionar-los. Acabar amb el patriarcat i amb totes les seves manifestacions està en mans de tothom.

I animem a les dones a reafirmar-se i posicionar-se amb assertivitat davant dels agents de salut, com les millors coneixedores del seu propi cos, les seves necessitats i els seus desitjos, tot recordant que és important continuar reivindicant una igualtat de drets i oportunitats durant tots els dies i no només durant la celebració d’aquesta efemèride.

Miriam Sampere Llinàs

Esquerra Unida i Alternativa de Mollet