Farmàcies de Guàrdia a Mollet del 10 al 16 de juliol

Dilluns 10            AMADÓ

Dimarts 11           BELART

Dimecres 12        CLIMENT

Dijous 13          ESTACIÓ

Divendres 14         GARNÉS

Dissabte 15          LAFARGUE

Diumenge 16         MARTÍNEZ