Farmàcies de guàrdia a Mollet del 7 al 13 d’agost

Dilluns 07            VILASECA

Dimarts 08           VINZIA

Dimecres 09        ROVIROSA

Dijous 10         BELART

Divendres 11        CLIMENT

Dissabte 12          ESTACIÓ

Diumenge 13         GARNÉS