Defuncions a Mollet de l’1 al 7 d’agost

  • José Manuel Macias García 01/08/2023 54 anys
  • José Vila López 03/08/2023 74 anys
  • Juan Padilla Ortega 04/08/2023 82 anys
  • José Cidraque Beltran 05/08/2023 78 anys

Dades: Monserdà Serveis Funeraris