Estació de Mollet Santa Rosa

Estació de Mollet-Santa Rosa

Dècada dels anys vint.

Text: Josep Maria Escura