L’atur se segueix reduint a Mollet malgrat que baixa lleugerement la contractació

tattooed barista making coffee with coffee machine
Photo by Rachel Claire on Pexels.com

Les xifres de l’atur proporcionen una visió clara de la salut econòmica d’una localitat. Durant l’agost de 2022, Mollet del Vallès va registrar un total de 2.825 persones aturades. En canvi, a l’agost de 2023, aquesta xifra va ser de 2.695 persones aturades, la qual cosa representa una disminució de 130 persones aturades en un any.

Això pot ser una notícia positiva, ja que indica una lleugera millora en la situació de l’atur a la localitat. Tanmateix, cal destacar que l’atur encara és una preocupació significativa per a moltes persones i famílies a Mollet del Vallès.

D’altra banda, els contractes laborals són un indicador important de l’activitat econòmica i les oportunitats de treball. En l’agost de 2022, es van registrar un total de 1.618 contractes a Mollet del Vallès. Un any després, a l’agost de 2023, aquesta xifra va ser de 1.477 contractes, la qual cosa representa una disminució de 141 contractes en un any.

Aquesta disminució en el nombre de contractes pot ser una preocupació, ja que indica una menor activitat econòmica en la localitat. Menys contractes poden significar menys oportunitats de treball per als residents de Mollet del Vallès.

Les dades de Mollet en relació als contractes són millors que al conjunt del Vallès Oriental. Segons l’avanç de dades de contractació de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, durant el mes d’agost s’han formalitzat a la comarca 7.816 contractes, un descens important de contractes respecte al mes de juliol passat (-4.169) i també força per sota del total de contractes registrats a l’agost de 2022, quan la xifra total de contractes es va situar en 9.667 (-1.851), un descens per sobre el 23%.

L’alentiment (i fins i tot descens) de la contractació en aquests darrers mesos es pot vincular especialment al menor creixement dels contractes indefinits, que mostren una evolució molt més moderada. Tot i que la proporció de contractació indefinida és força elevada en comparació amb els exercicis anteriors, en els quatre últims mesos s’ha anat reduint progressivament, després d’assolir el seu nivell màxim a l’abril (per sobre el 46%) i aquest darrer mes se situa en el 43%.

Tot i això, la contractació indefinida segueix suposant aquest darrer mes el 34% del total de contractes, molt per sobre del 10% que representava l’agost del 2021. La contractació temporal se situa en el 65%, xifra superior als mesos anteriors, però molt per sota del 90% que representava fa un parell d’anys.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, s’aprecia que totes les modalitats de contractació indefinida moderen les xifres, destacant els contractes ordinaris a temps indefinit (-8 contractes respecte fa un any) o els convertits en indefinits (-463 contractes respecte fa un any). En l’àmbit de la contractació temporal, aquest mes cauen els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (-1.406), i creixen els contractes vinculats a jubilacions parcials (+11) o altres modalitats contractuals (+43).