Setembre dona la sorpresa i l’atur evoluciona positivament a Mollet

El darrer mes de setembre, l’atur a Mollet del Vallès ha experimentat un lleuger augment, situant-se en 2.705 persones sense ocupació. Aquesta xifra representa un 10,78% de la població activa local. En comparació amb el mes d’agost, s’observa un increment de 10 persones desocupades. No obstant això, en una comparació interanual amb octubre de l’any anterior, la disminució és notable, amb 92 persones menys aturades.

A nivell del Vallès Oriental, la tendència també és a la baixa, amb una reducció de 366 persones aturades respecte al mes anterior. Actualment, el Vallès Oriental compta amb 19.303 persones registrades a les oficines de treball, representant una disminució mensual d’aproximadament el 2%, fet que trenca amb la dinàmica de creixement observada en mesos anteriors.

Cal destacar que aquesta reducció també és significativa en comparació amb les xifres de l’any anterior, amb 718 persones menys en situació d’atur, representant una disminució del 3,59%. El mes de setembre sol ser variable en termes d’evolució de l’atur, però aquest any s’ha caracteritzat per una tendència generalitzada a la baixa en els diferents àmbits territorials, amb una taxa d’atur provisional a la comarca situada en el 10,09%.

A nivell de Catalunya, les xifres d’atur per al mes de setembre mostren una disminució important, amb un total de 335.432 persones aturades, el valor més baix per a aquest mes des de 2007. Això suposa una reducció intermensual d’un 1%, amb 3.440 persones aturades menys que al mes d’agost.

El mes de setembre ha demostrat ser imprevisible en termes d’evolució de l’atur en els últims anys, amb una alternança entre anys de descens i altres d’increment, influïda per diverses activitats que guanyen o perden impuls, com ara l’oci i el turisme.