Farmàcies de guàrdia a Mollet del 23 al 29 d’octubre

Dilluns 23          AMADÓ

Dimarts 24          BELART

Dimecres 25       CLIMENT

Dijous 26         ESTACIÓ

Divendres 27       GARNÉS

Dissabte 28         LAFARGUE

Diumenge 29        MARTÍNEZ