La Marineta

Avinguda Jaume I cantonada c/Espanya, és a dir el carrer que porta a l’església. L’edifici que fa cantonada era el bar de la Marineta, hi havia un pati que a l’estiu es feien balls de tarda. El que coneixem avui dia és l’edifici de la Marineta que aleshores era un hostal. Actualment, en aquesta casa ara hi tenim La Caixa. La foto és de principis dels anys seixanta.

Text: Josep Maria Escura