Rambla Nova

Nova remodelació de Rambla Nova. La fotografia mostra el tram entre Avda. Jaume I i Antonia Canet. Any 1996.

Text: Josep Maria Escura