La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Mollet començarà a funcionar el 2024 en episodis de contaminació

Mapa de la Zona de Baixes Emissions de Mollet

El ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat aquest dilluns l’ordenança que regularà la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que entrarà en vigor el 2024 a Mollet. La normativa recull l’àmbit de delimitació, l’horari, els sistemes de control, les exempcions i moratòries i el calendari d’aplicació de  la nova regulació.

La Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica estableix que tots els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, com és el cas de Mollet del Vallès, hauran d’adoptar, abans que en finalitzi 2023, l’establiment d’una Zona de Baixes Emissions dins del seu terme municipal. L’elaboració de l’ordenança s’ha treballat de manera coordinada amb la resta de municipis que formen Associació de Municipis de l’Arc Metropolità per poder aplicar criteris similars i tenir una proposta conjunta amb el mateix tipus de regulació.

La zona de baixes emissions a Mollet inclou els carrers dintre de l’àrea delimitada per Av. Jaume I, carrer Roger de Llúria, Rambla Pompeu Fabra i carrer Berenguer III.  Aquestes vies mencionades queden excloses de la ZBE. Amb aquesta delimitació, la ZBE tindrà 3.000 habitants i 800 vehicles censats al seu interior.

La normativa relativa a la ZBE ha estat consensuada pel conjunt de municipis de l’Arc Metropolità, tant per les seves característiques generals, com per elements com el calendari, el sistema de control o les exempcions, moratòries i autoritzacions.

La Zona de Baixes Emissions a Mollet restringirà l’accés als vehicles sense distintiu ambiental, excepte algunes exempcions, autoritzacions i moratòries, de les quals es destaquen: vehicles PMR (Persones Mobilitat Reduïda), serveis d’emergència i essencials, vehicles de persones residents a la ZBE, persones amb uns ingressos inferiors a dues vegades l’IPREM, professionals que necessitin el vehicle i a qui manquin menys de 5 anys de cotització.

La regulació de la ZBE serà d’aplicació tots els dies laborables, de 7 h a 20 h, amb un sistema de control mitjançant càmeres de lectura de matrícules. Durant l’any 2024 la ZBE només en episodis de contaminació NO2. A partir del maig del 2025 s’iniciaran les sancions.

Pel regidor de Projectes Urbans i Obra Pública Raúl Broto Cervera  “s’ha buscat l’equilibri i la proporcionalitat entre la justícia ambiental, és a dir, la millora de la qualitat de l’aire, i la justícia social i el foment de l’activitat econòmica, per evitar que la mesura fomenti la desigualtat. No podem oblidar que segons dades municipals, tenim més d’un 30% del total dels 30.000 vehicles censats a la ciutat, sense etiqueta“.