Mig miler de famílies i particulars de Mollet van demanar ajuts al pagament del lloguer durant 2023

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha rebut un total de 543 peticions a les diferents modalitats de subvencions al pagament del lloguer durant 2023. D’aquest total, 414 han estat resoltes favorablement.

El col·lectiu d’edats compreses entre 36 i 64 anys és el més nombrós de les tres modalitats existents, amb 360 sol·licituds presentades. La resta de peticions corresponen a les modalitats adreçades a joves amb 35 o menys anys i a les persones amb 65 o més anys.

Les subvencions al pagament del lloguer formen part del paquet d’ajuts al lloguer just que tramita l’Oficina Local d’Habitatge seguint les convocatòries de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A banda, també hi ha les Prestacions d’Urgència Especial (PEEU), per casos d’impagament puntual d’algun rebut de lloguer o de quotes de la hipoteca o per persones que han patit un desnonament o una execució hipotecària.

El total dels imports concedits mitjançant subvencions al pagament del lloguer s’ha anat incrementant des de 2019 a Mollet del Vallès, arribant als 1,1 milions d’euros al 2022. Amb les 414 peticions acceptades en el darrer exercici, la xifra podria ser semblant el 2023, a l’espera que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya faciliti les dades definitives.

Les subvencions al pagament del lloguer faciliten l’accés i permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya convoca cada any les diferents modalitats de subvencions, que per conveni l’Oficina Local d’Habitatge s’encarrega de gestionar i tramitar a Mollet del Vallès.