Comencen les obres d’arranjament de la xarxa de sanejament de l’Escola Municipal de Música

Aquest dijous començaran les obres d’arranjament a l’espai de Can Gomà. Les actuacions tenen per objectiu solucionar els problemes de fuites d’aigües residuals provinents dels lavabos de l’Escola Municipal de Música i Dansa donat que els tubs existents es troben deteriorats.

La primera fase de les obres preveu els treball a la xarxa interior de l’edifici de l’Escola de Música.

El dia 25 de març, una vegada finalitzada aquesta fase es procedirà a la connexió a la nova xarxa de sanejament que es construeix al pati de l’edifici.

Es preveu que les obres finalitzin a principis del mes d’abril.

L’actuació té un pressupost de 90.249,85 € (21% d’IVA inclòs)