Farmàcies de guàrdia a Mollet de l’11 al 17 de març

Dilluns 11       LAFARGUE

Dimarts 12        MARTINEZ

Dimecres 13       CAN BORRELL

Dijous 14         365 (ANTIGA MORALES)

Divendres 15     GALLECS (ANTIGA RELATS)

Dissabte 16         ROVIROSA

Diumenge 17       SATORRES