Creu Roja

Moment de l’acte de benedicció de l’ambulància i quatre motos de la Creu Roja de Mollet.

Podem veure a mossèn Josep Carbonell i al seu costat Simeó Rabasa que era el president 

de l’assemblea local de la Creu Roja.  25 d’abril de 1965.

Text: Josep Maria Escura