37.880 molletans podran votar a les eleccions al Parlament Europeu el diumenge 9 de juny

Aquest diumenge 9 de juny, un total de 37.880 ciutadans i ciutadanes de Mollet del Vallès estan cridats a les urnes per a les eleccions al Parlament Europeu. Segons la informació facilitada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la ciutat compta amb 65 meses electorals distribuïdes en 8 col·legis, on els votants podran exercir el seu dret a vot des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, ininterrompudament.

Cens i col·legis electorals a Mollet del Vallès

Els molletans podran votar en els següents col·legis electorals:

  • Escola Sant Jordi (Joan Maragall, 24): 6 meses per a un cens de 3.072 votants.
  • Escola Nicolás Longarón (Av. Calderó, 39): 9 meses per a un cens de 5.524 votants.
  • Mercat Vell (Pl. Prat de la Riba, 6): 6 meses per a un cens de 3.891 votants.
  • Escola Sant Vicenç (Enric Morera, 47): 12 meses per a un cens de 7.708 votants.
  • Col·legis Nous (Granada,1): 11 meses per a un cens de 5.902 votants.
  • Escola Joan Salvat Papasseit (Caldes de Montbui, 3): 11 meses per a un cens de 6.311 votants.
  • Casal d’Avis de Lourdes (Gustavo Adolfo Bécquer, 8): 1 mesa per a un cens de 650 votants.
  • Escola Joan Abelló (Av. del Parc, 25): 9 meses per a un cens de 4.822 votants.

Horari de votacions i requisits per votar

L’horari de votacions serà de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Podran votar tots els espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral, així com els nacionals d’altres estats de la Unió Europea residents a Espanya que estiguin empadronats a Mollet del Vallès i hagin manifestat la seva voluntat de votar a Espanya. També podran votar els ciutadans que compleixin 18 anys el mateix dia de les eleccions i els espanyols residents permanentment a l’estranger que figurin al Cens de Residents Absents a l’Estranger (CERA).

Per poder votar, és imprescindible estar inscrit al cens electoral, tancat el 1 de febrer de 2024, i identificar-se amb un document oficial (DNI, passaport, carnet de conduir, o targeta de residència per a ciutadans de la UE).

Serveis d’acompanyament

L’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) ofereix un servei d’acompanyament per facilitar el vot a les persones amb dificultats de mobilitat o sense xarxa relacional. Les sol·licituds es poden fer presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Mollet del Vallès o per telèfon al 93 571 95 00, fins i tot el mateix dia de les eleccions.

Aquest servei permetrà als votants ser recollits al seu domicili, acompanyats al col·legi electoral i retornats posteriorment a casa seva, garantint així que tots els ciutadans de Mollet del Vallès puguin exercir el seu dret a vot en aquestes eleccions al Parlament Europeu.