Església de Sant Vicenç

Una vista de l’església Sant Vicenç a la dècada dels anys vint.

Text: Josep Maria Escura