MolletOpina posa a prova el nou carril bici de l’Avinguda Rívoli i el valora positivament

MolletOpina ha pujat a la bicicleta per recórrer el nou carril bici de l’Avinguda Rívoli a Mollet, realitzant una avaluació detallada de la seva funcionalitat i seguretat. MolletOpina té una valoració general positiva del nou carril bici, destacant que és una bona mesura gràcies als canvis fets tant per al·legacions com durant la construcció. Es veu com un primer pas important per promoure l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal a Mollet.

Pensen, però, que cal millorar el pas sota la via de Rivoli per donar continuïtat adequada al carril fins a Can Pantiquet i enllaçar amb l’avinguda Gaudí, en el marc del projecte de desdoblament de la R3. També és necessari establir una xarxa d’aparcaments segurs per bicicletes a la ciutat, seguint els exemples propers de Granollers i Montornès.

UNA LLARGA INICIATIVA

Aquesta iniciativa va començar l’any 2021 quan la plataforma va proposar utilitzar fons europeus FEDER per construir una via ciclista en aquesta avinguda, amb els carrils bici situats als laterals, entre el cordó d’aparcament i la vorera, com és habitual a Europa. Malauradament, aquesta proposta va ser descartada per l’Ajuntament.

No obstant això, l’any 2022, els fons europeus Next Generation van donar l’impuls final necessari per realitzar aquest carril bici, que finalment es va construir pel centre de l’avinguda. Aquesta obra, acabada fa unes poques setmanes, no ha estat exempta de polèmica. MolletOpina va presentar al·legacions a un projecte inicial que consideraven molt verd i amb nombroses mancances.

A causa d’aquestes al·legacions, l’Ajuntament va realitzar una acceptació parcial i va fer modificacions essencials al projecte. Durant la construcció del carril bici es van fer altres canvis, alguns dels quals celebrats per MolletOpina ja que estaven alineats amb les seves al·legacions inicialment denegades. Aquests canvis van atendre qüestions bàsiques de seguretat i van ser possibles gràcies a l’experiència prèvia del personal tècnic de l’Ajuntament en carrils bici.

Un exemple destacat és el recorregut a la rotonda de Can Borrell. Inicialment, s’havia previst fer el recorregut en sentit hospital, creuant la vorera nord i el parc. Aquesta proposta es va canviar per un recorregut per la banda sud, seguint els criteris de seguretat proposats per MolletOpina en les seves al·legacions.

LA PROVA

En una primera passada, de punta a punta, MolletOpina ha constatat que la circulació pel nou carril bici és força agradable i segura. Les entrades i sortides per les diverses cruïlles es poden realitzar sense problemes gràcies a la configuració semafòrica i les fases adoptades, que han dotat el carril de prioritat i seguretat suficient.

Una de les qüestions destacades en les al·legacions era la necessitat de manteniment de la vegetació i neteja del carril. Malauradament, en el primer dia de prova ja s’ha pogut comprovar que aquest manteniment no s’ha realitzat adequadament. Les plantes que han crescut als parterres que envolten el carril redueixen l’amplada útil fins a la meitat en alguns trams, obligant els ciclistes a circular pel mig del carril.

Encara que les plantes han estat tallades, el carril es troba ara cobert per una gran quantitat de fulles d’arbre escombrades cap a ell, situació que pot provocar que les bicicletes de carretera patinin. A més, els creuaments del carril són estrets, faltant 15 centímetres per sentit, tal com es va indicar a les al·legacions, per poder fer-los amb comoditat.

També, els semàfors als extrems del carril, que s’han d’accionar amb polsador, estan mal situats, ja que la posició natural per aturar-se i prémer el botó deixa la roda davantera de la bicicleta fora de la mediana, generant una possible situació de topada amb el trànsit motoritzat.

Durant la primera setmana de funcionament del carril bici, les noves configuracions de semàfors a les cruïlles van generar llargues cues als carrers adjacents. Afortunadament, s’han introduït canvis que han reduït considerablement aquesta situació. Tot i això, MolletOpina considera que l’Ajuntament hauria de fer un seguiment durant un temps per revisar els temps de durada de cada fase i garantir una fluïdesa mínima del trànsit, sense penalitzar el transport públic.