La Setmana Santa i la relaxació de les mesures Covid permeten una tímida millora de l’ocupació

crop waitress wiping table with piece of cloth
Photo by Ketut Subiyanto on Pexels.com

Aquest mes de març ha finalitzat amb una lleugera pujada de les xifres d’atur a Mollet del Vallès en un total de 18 persones. A més a més un any després de l’inici de la pandèmia, ens trobem en un context d’atur encara molt elevat i superior al d’anys anteriors, amb un total de persones apuntades a les oficines de Treball de 3830 persones. Respecte al mes de març de 2020, l’atur ha augmentat en 291 persones.

Al conjunt del Vallès Oriental hi ha ara mateix 26.606 persones aturades, 138 persones menys que el mes de febrer passat. Respecte al mes de març de 2020, l’atur ha augmentat en 3.793 persones i en termes relatius suposa un increment del 16%.

Segons ha informat l’observatori laboral del Consell Comarcal general, el mes de març és un mes en el qual tradicionalment es registren descensos intermensuals de l’atur, amb la clara excepció del març passat, quan l’impacte de la Covid-19 a mitjans de mes va suposar la paralització de bona part de l’activitat econòmica derivada de les mesures establertes per fer front a la pandèmia. Enguany aprecien certa millora de les xifres, que vinculen al context de relaxament de les mesures restrictives i el període de Setmana Santa, que ha suposat certa recuperació d’activitats en sectors més vinculats a l’hostaleria, comerç, etc.

L’atur registrat a les oficines de Treball de Catalunya en acabar el mes de març s’ha situat en 505.900 persones, xifra que suposa un descens de 6.390 persones respecte del febrer. Tot i aquesta disminució, el nombre de persones aturades és el més elevat en un mes de març des de l’any 2017, i ens hem de remuntar als anys 2015 i anteriors per tenir xifres d’atur més elevades que les actuals.