Salut i medi ambient

Natalia Solá

La humanitat viu molt preocupada i immersa en un medi ambient i emergència  climàtica del qual depenem per a la nostra supervivència.
La salut i el benestar de les persones estan estretament relacionats amb la qualitat del medi ambient. Els determinants de la salut estableixen la importància dels factors ambientals, juntament amb els estils de vida i les conductes de salut, a l’hora d’influir sobre la salut de les persones i el sistema d’assistència sanitària.
Abordar els aspectes nocius ambientals com a instrument per a protegir la salut humana ha de formar part les polítiques sanitàries internacionals des de fa anys. Va significar el punt de partida d’una sèrie d’iniciatives polítiques i legislatives destinades a protegir el medi ambient com a instrument de protecció de la salut. 
 Actualment l’OMS estima que un 25% de la càrrega mundial de morbiditat i el 23% de totes les defuncions prematures són conseqüència de factors ambientals. Si ens referim a la regió europea, les dades indiquen que un 20% de la incidència total de les malalties poden ser atribuïdes a factors ambientals, que afecten principalment la infància i als grups de població vulnerable.
En les últimes dècades s’ha anat produint una creixent conscienciació i sensibilització de la població sobre els temes mediambientals i el seu impacte en la salut. Temes com els efectes del canvi climàtic, la contaminació de l’aire, l’exposició a productes químics, la contaminació electromagnètica derivada de les estacions de telefonia mòbil, el fibrociment/abesto i les partícules en suspensió, preocupen  la ciutadania, són amenaces per a la salut que escapen al seu control i són les administracions públiques les que han de donar seguretat sanitària a aquesta ciutadania preocupada. 
Hem d’exigir un medi ambient més net i més saludable. 
 Els ajuntaments i altres administracions han de donar una resposta a les inquietuds que susciten els problemes mediambientals, i dedicar més recursos públics en salut pública i factors Mig ambientals. 
Des de la plataforma de salut i sanitat pública del Baix Vallés i altres grups que defensen una ciutat verda i més habitable.
Estem molt compromesos i preocupats pel desenvolupament urbanístic de la ciutat de Mollet, com és el nou barri del Calderi, la contaminació atmosfèrica, una creixent mobilitat insostenible, cal recordar que un estudi en l’àmbit europeu diu que Mollet és la setena ciutat europea on hi ha més defuncions per contaminació mig ambiental. 
La salut no és només tenir una bona assistència sanitària que també, sinó combatre els determinants que afecten la salut en un sentit ampli, com és la pobresa, el dret a un habitatge digne, un treball estable, una alimentació suficient, equilibrada i saludable, pensions dignes, bretxa de gènere i barris ben atesos.

Natalia Solá i Solé 

Infermera jubilada i membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès /Marea Blanca de Catalunya