L’Associació Cultural La Tramolla reuneix els seus socis per dissenyar el model organitzatiu de l’entitat

L’Associació Cultural La Tramolla celebrarà aquest dissabte 29 de maig (19 h) la seva 1a Assemblea General. Dos anys després de constituir-se formalment, l’entitat cultural molletana engegarà amb aquesta assemblea un procés de deliberació per tal de dissenyar col·lectivament el seu model organitzatiu i definir els canals de participació dels socis i sòcies en l’entitat, les formes de coordinació entre els diferents col·lectius i projectes que conviuen al centre, així com els mecanismes de comunicació, debat i presa democràtica de decisions.

Segons el president de l’Associació, Ferran Jimenez, “en aquests dos anys des que vam obrir el centre i crear l’associació, cada vegada hi ha més persones, companyies, col·lectius, que utilitzen aquest espai o que estan d’alguna manera connectats a La Tramolla, i cada vegada tenim més projectes i activitats, i això ens ha generat una sèrie de necessitats logístiques i organitzatives que ja no podem assumir amb l’estructura actual. Necessitem pensar entre tots i totes les que estem aquí què és el que volem fer i ser, i com ens hem d’organitzar per poder-ho portar a la pràctica.”

L’Assemblea es farà telemàticament i en la mateixa podran participar amb veu i vot totes les persones sòcies de La Tramolla. L’Associació és lliure i en els darrers dies ha rebut noves altes, ja que al marge de tenir vot en els projectes els socis de l’entitat, també gaudeixen de preus especials en totes les activitats del centre.