Els nous pisos de la fundació Al-Bosc pendents de què la Generalitat concerti les places per entrar en funcionament

Moment de la visita als nous pisos de la Fundació Alb-Bosc

La Fundació Alb- Bosc ja ha finalitzat les obres de construcció d’un nou centre residencial amb 24 pisos tutelats destinats a persones amb discapacitat psíquica al carrer Cristóbal Colón de Mollet.  La residència ja està llesta, pendent només de col·locar mobles, i aquest dimecres va ser visitada per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, la regidora coordinadora de l’Àrea de Drets Socials, Ana María Díaz, i el president de la Fundació Alb-Bosc, Zoilo Lahuerta. Ja hi ha llista d’espera per ocupar els pisos, però encara no hi ha data perquè la residència entre en funcionament, ja que la Fundació està pendent del fet que la Generalitat concerti les places.

“Tot just el govern de la Generalitat s’ha constituït ara i hem d’iniciar la petició que va quedar truncada amb l’anterior executiu perquè van fer fora el director general i tot va quedar parat, però ara tornarem a començar. Ja ho estem lligant per fer la presentació i tirar-ho endavant” va explicar el president de la Fundació Alb-Bosc, Zoilo Lahuerta

La Fundació, va detallar Lahuerta, demana a la Generalitat que li concerti les 24 places, ja que els nois que viuran als pisos són bàsicament els dels tallers i creuen que una plaça privada “difícilment es pot pagar”. La raó és que cada plaça privada pot tenir un cost d’uns 2000 euros mensuals.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs va donar suport al president de la Fundació en la seva petició que la Generalitat concerti les places com més aviat millor. “Nosaltres continuarem fent l’acompanyament amb la fundació, en  aquest cas per reclamar a la Generalitat el que creiem que és just, no per la fundació ni per l’Ajuntament, sinó per moltes famílies que necessiten aquests serveis pels seus fills i  per tant les places que s’han d’obrir a la ciutat han de ser concertades”, va dir Monràs.

L’Ajuntament de Mollet va fer possible a la Fundació tirar endavant la residència en cedir el terreny per construir-la que era de propietat municipal. A més a més, també fa aportacions anuals a la Fundació. Recentment, el govern municipal va decidir sortir del Patronat de la Fundació Alb-bosc per facilitar que la Generalitat pugui concertar les places amb la família. L’alcalde de Mollet va subratllar “la gran feina que la fundació ha fet des del primer moment” en aquest projecte i va recordar que sempre ho ha fet  “amb la complicitat de l’Ajuntament” motiu del qual ho va posar com a exemple “del que la societat civil organitzada pot fer amb la col·laboració de l’Ajuntament”.

L’alcalde de Mollet va aprofitar per reclamar a la Generalitat més recursos pels discapacitats psíquics. “És imprescindible anar ampliant els recursos per aquest col·lectiu. Ara es comença a produir un tap social, no econòmic, en tot aquest col·lectiu que ha de veure amb escoles, tallers ocupacionals, residències…i per tant la Generalitat, en  aquesta nova etapa que comença ara, ha d’afrontar aquesta situació i posar-hi els recursos necessaris”, va dir.

ELS NOUS PISOS TUTELATS

Els nous pisos tutelats, construïts en un edifici de cinc plantes, ubicats al costat dels que ja existien al carrer Ferrocarril permetrà als usuaris d’aquestes llars conviure en una sola ubicació, amb l’avantatge que això comporta per a ells des del punt de vista de la seva integració i interrelació i, per als professionals, des del punt de vista de la logística pel que fa al monitoratge i l’atenció personalitzada. Aquests pisos permeten fer una vida autònoma a nois i noies discapacitades que al llarg de la setmana treballen als tallers de la Fundació.

El president de la Fundació Alb-Bosc, Zoilo Lahuerta calcula que la construcció dels pisos, que  es va iniciar el 2018 i s’ha allargat més del previst a causa de la pandèmia, ha costat més d’un milió d’euros. L’obra ha estat íntegrament finançada amb fons propis de la Fundació. El terreny on s’ha construït l’edifici era propietat municipal i va ser cedida per l’Ajuntament de la ciutat per col·laborar amb el projecte.