Mollet tindrà molt aviat diverses fonts per als gossos

a person helping the dog to drink
Photo by Anna Tarazevich on Pexels.com

El col·lectiu ciutadà Molletopina ha informat que la ciutat disposarà molt aviat de fonts duals en què puguin beure tant les persones com els animals. Tant la regidora de benestar animal, Núria Muñoz com la 1a tinent d’alcalde Mirea Dionisio els han assegurat que pròximament es durà a terme la instal·lació de tres fonts duals noves.

Molletopina indica que espera que l’Ajuntament de Mollet notifiqui als veïns de la ciutat la instal·lació de les fonts duals, així com el lloc on s’ubicaran. A més segons els ha comunicat la regidora de benestar animal, Núria Muñoz i el grup de Ciutadans-Mollet a les seves xarxes socials, s’adaptaran també altres fonts ja existents perquè puguin ser utilitzades pels animals.

Amb relació a aquestes fonts, el grup municipal de Ciutadans Mollet ha celebrat que s’hagi donat compliment a una de les seves propostes per als pressupostos municipals de l’any 2021. Iván Garrido, regidor-portaveu de Cs ha explicat que “entre les diferents propostes del nostre grup, hi havia la instal·lació de fonts d’aigua adaptades per a mascotes i persones en diferents punts de la nostra ciutat, principalment a prop dels pipicans”.

Iván Garrido ha agraït la col·laboració amb l’entitat Molletopina, que els va fer arribar la problemàtica existent sobre les fonts i de forma conjunta s’ha pogut presentar una proposta al govern de la ciutat perquè la realitzés.

La petició es va iniciar quan Molletopina va realitzar un estudi de les zones on hi ha canalitzacions i punts d’aigua potable que es podien adaptar pels gossos. Mitjançant el grup municipal de Ciutadans-Mollet la proposta va ser portada a ple en 2019. La proposta feu acceptada per l’equip de govern qui va assignar una partida pressupostària per poder instal·lar-les per fases en l’any 2020 i anys posteriors. La proposta va quedar congelada per la problemàtica Covid-19, però el portaveu de Ciutadans ha anat preguntant de forma regular per la mateixa i informant de les novetats a Molletopina, la seva impulsora. Paral·lelament, Molletopina també ha anat parlant sobre l’estat de la proposta amb la regidora de benestar animal, Núria Muñoz.