Farmàcies de guàrdia a Mollet de l’11 al 17 d’octubre

Farmàcies de guàrdia a Mollet de l’11 al 17 d’octubre

Dilluns 11                       MARTINEZ

Dimarts 12                     CAN BORRELL

Dimecres 13                    MORALES

Dijous 14                         ROVIROSA

Divendres 15                    SATORRES

Dissabte 16                      TUGAS

Diumenge 17                    VILASECA