A partir del gener tots els habitatges de nova construcció de Mollet hauran d’incorporar plaques solars

blue solar panel board
Photo by Pixabay on Pexels.com

El ple de l’Ajuntament de Mollet, celebrat aquest dilluns, va aprovar per unanimitat l’avantprojecte de la nova ordenança de l’energia solar, que obliga a instal·lar plaques solars fotovoltaiques als habitatges de nova construcció. L’avantprojecte entra ara en el període d’exposició pública durant vint dies, a través de la Plataforma Decidim. Posteriorment es procedirà a l’aprovació definitiva. La previsió municipal és que l’ordenança hagi superat tots els tràmits i entri en vigor a partir de l’1 de gener de 2022

La norma afectarà, per primera vegada, tots els nous edificis destinats a l’habitatge, és a dir, les cases i els blocs de pisos de nova construcció. A banda, afectarà els centres comercials superiors a 1.500 m²; indústries, oficines i centres culturals superiors a 1.000 m²; i centres esportius, residencials i aparcaments superiors a 2.000 m². El text també estableix l’obligació d’instal·lar plaques solars fotovoltaiques en aquells edificis ja existents que siguin objecte d’una gran reforma, com ara que la rehabilitació afecti el 50% de la seva superfície.

Les plaques hauran de tenir una potència d’almenys un 25% de la potència contractada, en el cas dels habitatges unifamiliars. És a dir, si un habitatge tipus té contractats 4 kW, caldrà posar almenys 1 kW en plaques. Aquesta xifra serà del 10% en el cas dels blocs de pisos i també del 10% en el cas dels edificis i les instal·lacions per altres usos.

Les noves edificacions que superin aquests percentatges tindran bonificacions en l’Impost de Béns i Immobles (IBI), de manera lineal al tant per cent superat. L’Ordenança també pretén incentivar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis i instal·lacions ja existents, amb mesures com la simplificació dels tràmits burocràtics. El nou text, en aquest sentit, aplica el règim de comunicació prèvia; és a dir: el particular podrà començar la instal·lació tan bon punt presenti la sol·licitud. La instal·lació de plaques en edificis ja existents també preveu bonificacions en l’Impost de Béns i Immobles (IBI), l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (CIO) i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, assenyala que “som pioners. Som la primera ciutat de Catalunya en aplicar l’obligatorietat de la instal·lació de plaques solars en habitatges. És una aposta més en favor del medi ambient i l’energia sostenible. És una mostra de valentia i compromís en la lluita contra el canvi climàtic”.

El regidor de Justícia Ambiental, Raúl Broto, remarca que la nova norma és “una mesura de foment; no volem que dificulti la construcció de nous habitatges. Cada cas s’estudiarà i es tindran en compte aquelles situacions en què la instal·lació de les plaques no sigui factible”. Així i tot, afegeix que “amb la millora tecnològica i econòmica actual de les plaques solars fotovoltaiques, i l’actual preu de l’electricitat, és una mesura que arriba en el moment idoni. Mollet fa un pas de gegant perquè l’energia solar sigui la gran protagonista a la ciutat”.

El regidor de Qualitat de Serveis, Administració Digital i Promoció Cívica, Xavier Buzón, afirma que aquesta mesura “constitueix una nova acció en la lluita contra el canvi climàtic i en el camí cap a un nou model d’energia verda i sostenible”. Buzón destaca el “caràcter innovador i pioner” de la nova norma i afegeix que “és una mostra del compromís de la ciutat amb la sostenibilitat”.