En defensa del sol públic per equipaments públics.Diem No

L’Incasol va vendre els terrenys on anaven els antics Jutjats a la Fundació Sanitària de Mollet, dependent de la mútua de socors mutus, la qual és 100% privada, per a dur a terme una activitat que comporta un enriquiment no lícit. Per tant, es ven terreny públic a aquesta entitat que, segons diuen és sense ànim de lucre, i es desemborsa 1,7 milions d’euros, més 5 milions per a fer una universitat privada d’infermeria, que al final pagarem totes nosaltres a través d’un concert o negoci privat.  

Aquest projecte forma part del sistema sanitari català de confondre a la ciutadania. Això és, la coneguda “col·laboració publicoprivada” que rebutgem contundentment.   Estem per la docència i les universitats públiques, però perquè no s’ha impulsat des del sector públic?

Som coneixedors de la necessitat de professionals sanitaris, però si se segueix precaritzant el sector, marxaran a altres llocs per a tenir unes condicions millors. I no serà a través del sector privat on es formin amb el cost econòmic que això comporta.   Si realment és necessària una universitat d’infermeria, ha de ser la mateixa Generalitat de Catalunya la que l’hauria d’impulsar, construir i gestionar, i no deixar aquestes qüestions al sector privat. En aquest sentit, la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès va presentar una moció que va ser aprovada unànimement pel consistori molletà, per tal que aquests terrenys es destinessin a equipaments públics (una residència pública, un CUAP o l’ampliació de l’hospital).

Així mateix, volem recordar que la comissió de salut del Parlament de Catalunya va aprovar instar a l’Incasol a dedicar aquests terrenys a equipaments públics.   Lamentem aquesta situació, que ha estat portada en secret per part de la Fundació, l’alcalde de Mollet, l’Incasol i el CatSalut.  

Més serveis sanitaris públics, SÍ. Més serveis sanitaris privats, NO.

Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès/Marea Blanca