No al canvi de nom del camp Germans Gonzalvo

L’alcalde de Mollet ha anunciat que canviarà el nom del Camp de futbol Germans Gonzalvo pel de la campiona i Pilota d’or Alexia Putellas.
La molletana es mereix un reconeixement, però no en detriment de la memòria dels esportistes germans Gonzalvo.
Com sempre s’equivoca en la forma i en la proposta.
La minsa consulta als altres grups municipals i la ciutadania i l’afany per sortit a la foto l’han portat de nou a una errada.
L’Alèxia es mereix un reconeixement per part de la ciutat, tanmateix treure el nom dels germans Gonzalvo és una falta de respecte cap a la seva família i a aquests.
Un altre reconeixement és possible.
Hem de trobar altre espai que porti el nom de l’Alexia Putellas, equipament esportiu, cultural o social.
I proposen declarar Molletana il·lustre Alexia Putellas. 

Esquerra Unida i Alternativa/Comunistes de Catalunya a Mollet