Mollet demanarà reduir la velocitat de l’AP-7 i la C-17 per reduir la contaminació i el soroll que provoquen

L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha anunciat que ben aviat es posarà en contacte amb el vicepresident-conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i amb la secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, per demanar a l’Estat i a la Generalitat “que es redueixi a 80 km/h la velocitat dels cotxes que circulen per la C-17 i a 100 km/h l’AP-7 al seu pas per Mollet per reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll que prové del trànsit rodat”. Per Monràs, “no té cap sentit que des de Mollet seguim aplicant un seguit de mesures per reduir la contaminació, com seguirem fent, per exemple, amb les properes zones de baixes emissions, si les actuacions no es prenen des de l’àmbit supramunicipal” i és què “quan parlem de contaminació atmosfèrica, és absurd i ridícul parlar de termes municipals”.

L’AIRE DE MOLLET NO SOBREPASSA ELS LIMITS CONTAMINANTS

L’Ajuntament ha presentat aquest dimarts la Memòria 2021 de la Qualitat de l’Aire a Mollet a partir de la qual es posa de manifest que l’aire a Mollet és respirable. Durant aquest any no es va sobrepassar cap dels límits legals anuals que estableix la Unió Europea en matèria de contaminació atmosfèrica per vetllar per la salut de la ciutadania. A més, des de 2007, la tendència és notablement descendent, amb reduccions que superen el 30% pel que fa al Diòxid de Nitrogen (NO2) i del 50% pel que fa a les Partícules en Suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres (PM 10).

L’Ajuntament de Mollet recorda que aquestes dades es donen malgrat el fet que l’estació de mesurament de la Generalitat està situada al costat de l’AP7, una zona clarament influenciada pels més de 300.000 vehicles que diàriament circulen per les quatre vies interurbanes d’alta capacitat que envolten Mollet (AP7, C-33, C-17 i C-59).

De fet, el nou sensor que l’Ajuntament ha instal·lat aquest 2021 a la Plaça Pau Casals mostra unes dades radicalment diferents i inferiors a les que mostra l’estació de l’AP7. Els resultats obtinguts en aquest sensor des del mes de setembre són un -65% inferiors en NO2, -42,5% en PM10 i -45% en PM2,5; comparats amb l’estació de mesurament de la Generalitat.

ACCIONS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’AIRE

El regidor de Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica, Raúl Broto, ha insistit que “és important millorar i augmentar les dades que tenim disponibles, per aquest motiu valorem molt positivament el nou sensor instal·lat a la Plaça Pau Casals, que ens referma en el fet que seguim estant per sota dels llindars marcats tant pel Govern espanyol com per la Unió Europea. A més, ens indica que les dades que mostra l’estació de l’AP7 no són representatives de la qualitat de l’aire a tota la ciutat de Mollet”. Broto ha afegit que “el nostre objectiu és i seguirà sent la transparència i el rigor científic davant la ciutadania de Mollet per demostrar amb dades quina és la nostra situació”.

Per la seva banda, la regidora coordinadora de l’àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio, ha volgut deixar clar que “és obvi que la millora de la qualitat de l’aire és un repte que hem d’afrontar conjuntament entre totes les administracions, però tot i així, a Mollet seguirem aplicant mesures que ens ajudin a reduir els índexs de contaminació, com ja estem fent, per exemple, amb la mobilitat, ja sigui des del punt de vista municipal, adaptant la nostra flota cap a models elèctrics o híbrids, o privat, incentivant l’adquisició de vehicles sostenibles amb ajuts fiscals, bonificacions o punts de càrrega”.

Dionisio també ha recordat que el nucli urbà de Mollet, al marge de Gallecs, compta amb 15 mil arbres, que té una ràtio de 17 metres quadrats de verd urbà per habitant, que és superior als límits indicats per l’Organització Mundial de la Salut, i que la ciutat disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible on es desprèn que el 80% dels desplaçaments interns que es fan a la ciutat s’efectuen a peu.

També amb l’objectiu de disminuir els índexs de contaminació, d’acord amb la nova Llei de Canvi Climàtic, Mollet treballa en la implementació d’una Zona de Baixes Emissions, forma part de la Taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire de la ZQA2 al Vallès Oriental i l’any 2017 es va adherir al Primer Acord Polític per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona, tot amb l’objectiu de vetllar per la salut de la ciutadania.