Beneficis de la banca i bretxa digital

Olaya Lourdes

La gran banca espanyola va tancar l’any 2021 amb un volum de beneficis al voltant dels 20.000 milions d’euros, demostrant que els efectes negatius de la pandèmia no van recaure negativament sobre el sector financer.

La gran banca ha batut rècords i ha guanyat més de 10.000 milions d’euros  amb les comissions i recàrrecs que aplica als seus clients. Les cinc principals entitats van ingressar 10,729 milions d’euros en aquest concepte, segons els informes elevats a la CNMV per part de Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Santander.

Aquests cinc principals bancs espanyols basen el 36% de la seva activitat comercial en el cobrament de comissions, davant la mitjana del 26% a escala internacional.

A Espanya es cobren fins a 40 tipus de comissions, que arriben de vegades als 240 euros anuals. El ritme és de 29 milions diaris i d’1,2 milions per hora.

Segons Manuel Pardos, presidente de la asociación de consumidores ADICAE,  “las entidades bancarias han dejado de aplicar las comisiones como su definición legal establece para convertirlas en una pata fundamental de su negocio, incrementándolas sistemáticamente para lograr sanear sus balances a costa de los usuarios”.

Crida molt l’atenció que aquest increment de comissions es produeixi en un moment en el qual la digitalització de les finances hauria de provocar precisament l’efecte contrari.


Finalment, la bretxa digital:

La Gent Gran són els grans perjudicats perquè és la franja d’edat on hi ha més persones que no saben valdre’s de la informàtica amb seguretat. Per això una part de la Gent Gran viu una sensació de feblesa per la seva fragilitat física, cognitiva, la soledat, les pors, la inseguretat econòmica… Aquesta pot ser una situació puntual perquè les noves generacions ja tenen els recursos informàtics per reduir la situació d’inseguretat, però avui és una situació real de la  ciutadania.

Demanem als ajuntaments que treballin preferentment amb aquelles entitats bancàries que atenguin amb un tracte més humà a la gent gran amb  finestra humanitzada.

I al govern competent  una normativa que els obligui.

Olaya Lourdes Checa

Advocadessa i membre de Comunistes de Catalunya de Mollet del Vallès