S’inicien les obres d’instal·lació dels mòduls provisionals a l’Escola d’Educació Especial Can Vila

Aquest divendres, segons ha informat l’Ajuntament de Mollet, comencen les obres d’instal·lació dels dos mòduls a l’Escola d’Educació Especial Can Vila. La instal·lació tindrà una durada  aproximada de 7 setmanes. Es tracta d’una instal·lació provisional per aquest curs perquè els 70 alumnes del centre no hagin de marxar a un altre espai sense un termini determinat de tornada a la normalitat, tal i com proposava el Departament d’Educació.

L’Ajuntament i la direcció de l’escola s’han reunit aquesta setmana amb l’AMPA  per explicar totes les actuacions que s’han realitzat fins al moment i poder  començar les obres amb la màxima celeritat possible. Fins el dia d’avui, les actuacions dutes a terme han consistit en l’elaboració del projecte executiu (projecte d’implantació dels mòduls, definició de l’obra civil i les connexions necessàries de serveis), l’estudi topogràfic per la medició del terreny i l’estudi geotècnic per analitzar la qualitat del sòl. També s’ha procedit a la recerca de l’empresa constructora que pogués fer l’obra civil i l’empresa subministradora de mòduls, mitjançant l’activació de tot el procediment de declaració d’emergència prevista a la llei de contractes.

El cost total per elaborar el projecte, l’obra civil, la instal·lació i el lloguer dels mòduls suposa una despesa total per aquest any 2022 de 617.934,84€.

L’Ajuntament de Mollet i la direcció de l’escola també  treballen amb totes les alternatives possibles per tal de garantir l’inici del curs de tot l’alumnat a Can Vila.