L’aprofitament de les aigües freàtiques a Mollet

Tothom sap que a la nostra ciutat no es pot fer un nou bloc d’habitatges en moltes zones sense trobar-hi aigua, cosa que provoca aprofundir més del compte per a fer els fonaments. Aquestes aigües, moltes vegades, són contingudes a través de pous cecs i una bomba extractora les expulsa per a mantenir el nivell freàtic, perquè si no depassarien i s’inundarien plantes baixes, pàrquings, etc. Aquesta situació podria convertir-se en un avantatge si l’Ajuntament obligués a les comunitats privades i els edificis públics a fer un dipòsit per a aprofitar aquesta aigua dolça que necessitem per a la ciutadania.

També un estudi geotecnic per saber si es pot construir i com. 

Són milions de litres els que es llencen a les clavegueres i que es podrien aprofitar per a consum humà i reg municipal.

Un exemple públic el troben a l’hospital de Mollet. L’Ajuntament, a través d’una empresa privada, va construir  el pàrquing subterrani. Allà s’hi van detectar aigües subterrànies segons un responsable de les obres. Aquesta persona em va dir que se li va oferir al consistori construir un dipòsit per a recollir les aigües i aprofitar-les per 80.000 euros. No es va fer i ara es llencen milions de litres al clavegueram.

Des del meu punt de vista cal un estudi dels punts crítics que hi ha a Mollet i fer un treball tècnic-polític per al seu aprofitament i més ara que estem en una situació d’important sequera i emergència climàtica. A més, hi ha una directiva europea que ho recomana, i deixa ben clar que l’aigua és un bé comú que no s’ha de mercantilitzar.

Antonio Lòpez Rodríguez

Responsable polític de Comunistes de Catalunya i responsable de MMSS i Institucional d’EUiA Mollet