Molletopina presenta al·legacions al Pla Director de la Bicicleta de Mollet

La plataforma ciutadana Molletopina ha presentat al·legacions al Pla Director de la Bicicleta que l’Ajuntament de Mollet del Vallès va aprovar inicialment. Aquesta aprovació va comportar l’obertura d’un període presentació d’al·legacions fins al 3 d’octubre.

D’entrada, el pla posa de relleu la situació favorable de la ciutat per poder desplaçar-se en bicicleta (distàncies assequibles, pocs pendents, etc.) però, alhora, fixa condicions com la no eliminació d’aparcament i no es determina cap tipus de termini o línia del temps d’execució de les mesures.

En aquest sentit, Molletopina aposten per la distribució en el temps de les actuacions segons el seu impacte en altres modes i demanem tenir en compte futurs escenaris com les noves concessions d’autobús interurbà de la Generalitat l’any 2028, que molt probablement faran canviar la forma en què es desplaça la població.

Pel que fa al disseny de les vies ciclistes de la ciutat, el pla proposa seguir el Manual de carrils bici de l’Ajuntament de Barcelona i estableix una sèrie de criteris base. Tot i que Molletopina considera que és un bon punt de partida, creuen que no pot aplicar-se a un gran nombre de casos a Mollet degut a la diferència de les mides dels carrers. Per tant suggereixen que els criteris establerts siguin més flexibles.

Quant a la definició dels tipus de carrils i la jerarquia dels carrers, proposen la seva revisió ja que s’han proposat carrers de convivència amb pendents molt pronunciats com Onze de Setembre, que el propi Pla de Mobilitat 2015 rebutjava per aquest motiu.

En aquest apartat proposen la creació de carrils bici unidireccionals en sentit contrari en aquells carrers que compten amb calçades de gran amplada i d’un únic sentit, de manera que la bicicleta guanya itineraris i és més atractiva. A més, millora alguns dels itineraris que inicialment preveu el pla.

És el cas de carrers com Fèlix Ferran, Palaudàries, Sabadell o Santa Perpètua, entre d’altres. La idea principal és afavorir l’agilitat dels trajectes en bicicleta i que siguin més assequibles.

Destaca, en aquesta proposta, el carril d’av. rafael Casanova i Berenguer III que Molletopina proposa a llarg termini com a eix vertebrador de les estacions de Rodalies i els autobusos interurbans així com a accés al centre de la ciutat.

Un altre aspecte molt important és l’aparcament. El pla preveu la creació de més punts d’aparcaments per a bicicletes de tipus “U” invertida. Des de Molletopina creuen que, a banda d’aquesta actuació, caldria crear una xarxa d’aparcaments segurs a tota la ciutat i proposen un seguit d’ubicacions orientatives.