L’ACA autoritza a l’Ajuntament de Mollet a extreure més aigua del pous de Garbí pel consum de la població

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha emès un informe favorable a la modificació de la concessió dels pous de Garbí, que permetrà extreure fins a 2.400 m³ d’aigua al dia per arribar al 25% d’aportació d’aigua de pous propis a la xarxa d’aigua de la ciutat.

Un dels punts clau en la gestió de la xarxa d’abastament d’aigua a Mollet és que l’aigua que s’extreu dels pous Garbí situats al barri de Riera Seca, passa per una planta de potabilització i posteriorment es bombeja fins als dipòsits dels Pinetons. En aquests punt l’aigua extreta es barreja amb l’aigua que es compra a l’ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. Amb aquesta modificació, l’aportació pròpia d’aigües de pou a la xarxa d’aigua potable podrà arribar fins al 25% el que implicarà un gran estalvi per a la ciutat.

Arran de la situació de sequera s’han fet obres de millora i d’adequació per tenir la planta de potabilització al màxim rendiment, alhora que s’ha demanat a l’ACA ampliar l’extracció dels pous per a consum humà. L’augment de l’ús d’aigua de pou és una de les mesures que s’han inclòs al Pla d’Emergència en Sequera municipal, que ja ha rebut també el vistiplau de l’ACA. Actualment el consum d’aigua de Mollet està en 150 litres per habitant i dia, molt per sota del que marca l’estat d’excepcionalitat per la sequera que s’estableix en 236 l/hab/dia, aquestes dades ens situen com un dels municipis que menys aigua consumeix.

L’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé,  ha explicat que “a Mollet som un exemple en la gestió de l’aigua, i això ens motiva per seguir millorant dia a dia. I ho fem per responsabilitat i perquè sabem que les ciutats som clau en la lluita contra el canvi climàtic”  i ha afegit “des de Mollet,  fem i farem tot el possible per ajudar a reduir el consum d’aigua i, estic segura que, amb la responsabilitat i la conscienciació de tothom, continuarem sent una ciutat exemplar”.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’està fent tota la neteja amb aigua freàtica no potable, i es limiten i controlen cada setmana els consums de centres municipals. D’altres mesures que s’han implementat per donar resposta a la situació de sequera actual és un sistema de reg i neteja dels carrers amb aigua freàtica o un punt de càrrega d’aigua no potable al Carrer Puntaires. També s’ha contactat amb els grans consumidores de la ciutat, per treballar conjuntament en mesures de racionalització de l’ús d’aigua, la plantació d’espècies vegetals autòctones o fer jardins sense reg.