L’Ajuntament de Mollet aportarà ajudes de fins a 5.000 euros per a projectes de rehabilitació i d’eficiència energètica

Foto de Burst

L’Ajuntament de Mollet obre la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació i de l’adopció de mesures d’eficiència energètica

Les subvencions es dirigeixen a diferents tipus d’actuacions per fomentar la conservació, la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica d’habitatges, d’edificis d’habitatges i de locals o edificis propietat d’entitats sense afany de lucre ubicats a Mollet del Vallès.

D’aquestes subvencions es podran beneficiar les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, els propietaris únics d’edificis plurifamiliars d’habitatges (persones físiques o comunitat de béns), els propietaris, usufructuaris i arrendataris d’habitatges, i entitats sense afany de lucre.

Les actuacions objecte d’ajut hauran d’haver-se iniciat a partir de l’1 de gener de 2022 i haver-se finalitzat abans del 30 de setembre de 2023, inclòs.

Els ajuts es poden sol·licitar fins el 15 d’octubre de 2023 i l’import màxim de la subvenció anirà dels 1.000 € als 5.000 € en funció de cada línia:

Línia 1. Foment de la conservació, de la rehabilitació i de l’eficiència energètica dels edificis plurifamiliars d’habitatges.

Línia 2. Foment de la millora de les instal·lacions generals comuns dels edificis plurifamiliars d’habitatges.

Línia 3.1. Actuacions consistents en l’adaptació de qualsevol espai de l’habitatge amb la finalitat d’adequar l’habitatge i els seus accessos a la normativa d’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.

Línia 3.2. Actuacions per assolir l’adequació en matèria d’accessibilitat dels edificis plurifamiliars d’habitatges a la normativa sectorial vigent.

Línia 4.1. Honoraris professionals per realitzar l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE).

Línia 4.2. Honoraris professionals per realitzar el projecte de rehabilitació per a les actuacions que se’n derivin de les deficiències detectades a la inspecció tècnica de l’edifici (ITE).

Línia 5: Subvencions per a la instal·lació d’aparcaments de bicicletes i/o VPM a edificis plurifamiliars d’habitatges.

Línia 6: Subvencions per a la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica per autoconsum en locals o edificis propietat d’entitats sense afany de lucre.

És la primera vegada que l’Ajuntament de Mollet obre aquesta convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació i l’eficiència energètica. Per la regidora de Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica, Noa Monràs González, “volem que la nostra ciutat sigui una ciutat verda i sostenible i per això treballarem per combatre el canvi climàtic. Una de les causes principals del canvi climàtic és el consum energètic excessiu dels nostres edificis, així la millor forma és començar a fer-ho per fer més eficients els edificis de la ciutat”.