‘Salut Mental: Un dret prioritari i globalment poc reconegut’

L’Organització Mundial de la Salut diu que la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, en definitiva l’estat en què un ésser o organisme viu no té cap lesió ni pateix cap malaltia i exerceix amb normalitat totes les seves funcions. Aquesta definició recorda que tot el nostre organisme treballa en conjunt, i quan alguna cosa no està bé, afecta la resta. Moltes vegades, els i les pacients que no reben tractament per la seva afecció, sigui quina sigui, desenvolupen un gran desequilibri emocional. Els CUAPs, CAPs,i HOSPITALS  no disposen dels mitjans necessaris per proporcionar atenció i tractament deguts, ja que els i les poques professionals disponibles estan sobrecarregades. Això no és culpa dels i les professionals en sí, sinó del sistema mal gestionat des de l’arrel.

Segurament, molts de vosaltres heu viscut o conegueu casos de persones que busquen ajuda psiquiàtrica i psicològica i no són ateses perquè no es considera el seu cas com a greu. Ens pregunte, com un o una pacient amb una patologia en plena ebullició serà capaç d’avaluar-se i determinar si la seva situació és greu o no. Sense una bona salut mental, les persones no poden funcionar adequadament, no poden ser autònomes ni tenir cura de les seves famílies ni treballar.

Algunes malalties més físiques o fisiològiques porten la persona a tenir problemes de salut mental a causa de les limitacions que la malaltia comporta i dels canvis significatius en la vida de la mateixa. Hi ha malalties que, a més de les seves repercussions físiques, soscaven la salut mental de la persona. Un exemple pot ser el COVID persistent, que ha deixat molts i moltes pacients amb símptomes duradors i canvis en la seva qualitat de vida, el que pot tenir un impacte negatiu en la seva salut mental.

Hem de demandar que hi hagi mès  serveis de psicologia i psiquiatria disponibles en tots els CUAPs, CAPs i hospitals públics. Així, els metges i les metgesses de capçalera podrien derivar immediatament els i les pacients a aquests serveis. La salut és una prioritat i un dret humà reconegut a nivell mundial, per això, contractar especialistes per a abordar totes les nostres necessitats com a usuaris i usuàries, especialment la salut mental, és una exigència justa. Ja n’hi ha prou de llistes d’espera eternes i persones a la deriva COM EXEMPLA LA MULTITUT  DE SUICIDIS  sense l’atenció adequada.


Alejandra Betraiz Perez
Membre de la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Vallès