Manca de professors de suport per educació especial

Arran d’haver comunicat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès al departament d’educació de la generalitat per manca de professors al suport d’educació especial (TEI). 

Per a la realització de l’activitat educativa amb alumnes especials de 3 a 6 anys als centres escolars de Mollet del Vallès. 

Es va transmetre la nostra preocupació davant la manca del professorat, no informació per ambdues administracions cap a les famílies, fills a la seva etapa d’educació especials de 3 a 6 anys als centres escolars de Mollet del Vallès 2023. 

A través d’AFANMOLLET es va comunicar a la regidora d’educació de l’ajuntament, a tota la corporació municipal per transmetre la retallada del professorat d’educació especial a Mollet del Vallès, incidir en una solució per als alumnes amb pobles especials de salut mental.

– El dia d’avui ningú no ha fet una valoració d’aquesta manca de professors especials ni el mateix Ajuntament ha realitzat cap comunicat sobre això. 

Amb aquesta manca de professors especials, els nens de 3 a 6 anys els estan privant d’unes activitats molt importants per desenvolupar la seva etapa educativa amb normalitat als centres educatius de la ciutat. 

Associació Famílies Nombroses de Mollet del Vallès