L’Escola Cal Músic acull el segon refugi bioclimàtic de Mollet

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha habilitat a l’escola Cal Músic un nou refugi bioclimàtic, que s’afegeix al primer creat al municipi, a l’escola Joan Salvat Papasseit. Els refugis bioclimàtics representen un espai d’alimentació per a espècies beneficioses, generant un hàbitat amb un equilibri ecosistèmic.

L’actuació a Cal Músic ha inclòs la plantació a l’escola de vegetació autòctona mitjançant tècniques de bioenginyeria (feixines i tanques vives, a banda de plantació convencional), amb espècies que afavoreixen la pol·linització i la cobertura vegetal d’ombra. A més, s’ha creat un punt d’abastament de fang per als ocells, principalment orenetes, i un punt d’aigua on la fauna hi pugui beure i banyar-s’hi i on determinades espècies hi puguin viure. Tanmateix, s’han instal·lat caixes niu per ocells i ratpenats i hotels d’insectes, rocalla i fusta morta per afavorir determinades espècies de rèptils, invertebrats i altra fauna salvatge beneficiosa.

A banda de la funció de refugi bioclimàtic, el nou espai contribueix a la naturalització i millora dels espais i entorns escolars, en aquest cas de l’escola Cal Músic. L’actuació es complementa amb tallers de formació per a professorat i alumnat per a la incorporació al projecte pedagògic del centre.

Els refugis bioclimàtics són espais que compleixen la funció de millorar el confort tèrmic de manera natural, amb superfícies permeables i espais d’ombra. S’hi apliquen solucions basades en la natura, com arbres, pèrgoles amb enfiladisses i amb zones d’arbustos, gespes i prats.

Han de complir amb uns paràmetres mínims, com disposar d’un espai per a la ciutadania, seients per al descans, bona accessibilitat i senyalització explicativa corresponent. Opcionalment, poden disposar de personal de suport que atengui les persones usuàries en cas de trobar-se malament o de sistemes d’alarma per a la petició d’ajuda.

A més, han de complir amb uns requisits tècnics, com disposar d’una superfície de verd urbà superior a 0,5 hectàrees, diversitat de vegetació amb floració i fructificació en diferents èpoques de l’any i espais naturals o artificials per a la nidificació d’ocells o rat-penats. És recomanable, a més, que incorporin elements d’aigua que contribueixin a refrescar l’ambient, com fonts amb tuberes difusores i jocs i superfícies d’aigua.

A banda dels habilitats i senyalitzats com a tals a les escoles Cal Músic i Joan Salvat Papasseit, també tenen la consideració de refugis bioclimàtics els parcs de la Plana Lledó, Pinetons i les Pruneres.