La Marineta

Panoràmica de Mollet des del campanar de l’església en direcció nord.

A baix i al centre de la imatge, podem veure La Marineta. Dècada anys quaranta.

Text: Josep Maria Escura