El Síndic Personer de Mollet ha fet un total de 107 actuacions a l’any 2023

El Síndic Personer de Mollet Salvador Rovirosa Olivé ha presentat l’informe de la seva activitat durant l’any 2023 en un Ple Extraordinari que s’ha celebrat aquest dilluns a l’Ajuntament de Mollet. De l’informe en destaquen les 107 actuacions que ha realitzat l’Oficina del Síndic Personer, un volum similar al de l’any 2022.

En concret, l’Oficina del Síndic Personer va fer un total de 107 actuacions, de les quals 39 queixes i 68 consultes, assessoraments i proveïment d’informació a la ciutadania.

Pel que fa a la tipologia de les queixes rebudes 19 corresponen a l’àrea de Territori (8 sobre manteniment i mobilitat a la via pública, 4 sobre obres i llicències i sobre habitatge, i 3 sobre medi ambient i soroll), 9 queixes sobre l’administració en general (4 relatives a tributs, 2 a responsabilitat patrimonial i 2 a sancions), i 8 queixes de serveis a les persones, entre elles 5 relatives als serveis socials.

Entre les diferents activitats realitzades l’any 2023 cal destacar:

1.Creació del Consell d’Assessors del Síndic, un grup de treball format pels tres anteriors síndics i l’actual, amb el propòsit, entre d’altres, d’assegurar la representació de Mollet al Fòrum dels Síndics, seguir desenvolupant activitats al voltant dels drets i deures dels infants i del món educatiu en general o assessorar a l’Ajuntament en qüestions com ara el Pla Local d’Infància i Adolescència. 

2.Celebració dels 20 anys de la creació de la figura del Síndic a Mollet amb una trobada a la ciutat del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya per debatre la proposició de Llei de les Sindicatures Locals de Catalunya i amb un acte institucional amb la presència de l’adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya Jaume Saura.  

3.Participació a més de 40 activitats i reunions de treball com ara trobades amb el Consell de Ciutat, amb la Creu Roja, amb el Consell de Participació Ciutadana de la Fundació Sanitària Mollet, amb la cèl·lula d’innovació ETIVA, la participació en la jornada “Ètica i Sindicatures” organitzada per la Síndica Municipal de Greuges de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, així com la participació en diferents activitats organitzades pel Fòrum dels Síndics, entre d’altres. 

4.Seguir donant continuïtat al programa “El Síndic a l’Escola” per difondre la figura del Síndic i aprofundir en el coneixement dels drets i deures dels infants. A les xerrades hi van participar 525 nens i nenes del cicle de primària de 5è i 6è de 8 escoles de la ciutat. 

Durant la presentació de l’informe, Salvador Rovirosa Olivé, ha reiterat “la voluntat de seguir escoltant amb màxima atenció les queixes, reclamacions, consultes i propostes de la ciutadania en defensa dels seus drets” agraint “la confiança de la ciutadania amb aquesta institució i el suport i compromís que rep per part d’aquest Ajuntament i els seus treballadors públics”. 

Per la seva banda, l’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha volgut expressar “el meu reconeixement i agraïment al Síndic i a la seva Oficina en uns temps on malauradament molta gent ho passa malament i, per aquest motiu, vull donar-te les gràcies per aquesta dedicació altruista encaminada a vetllar pel benestar dels molletans i les molletanes”. Dionisio també ha volgut destacar “que més enllà de treballar per resoldre els problemes de la ciutadania, que no és un tema menor, també voldria posar en valor la tasca dirigida a l’educació en els valors dels nostres nens i nenes que es fa des de l’Oficina del Síndic Personer”.