Volem Urgències 24h de salut mental a l’Hospital de Mollet

Des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés i l’Associació de Pacients i Familiar, Suficientment, volem cridar l’atenció sobre una greu mancança en el sistema de salut que està afectant la població de manera significativa. La necessitat urgent d’establir un servei d’urgències en salut mental 24 hores a l’Hospital de Mollet és una qüestió prioritària que requereix una solució immediata.

L’absència d’aquest servei compromet la capacitat de proporcionar una atenció oportuna i adequada a aquelles persones que es troben en situacions d’emergència en matèria de salut mental. És per això que la Plataforma i l’Associació estan en la lluita per aconseguir la implementació d’aquest servei, amb l’objectiu de garantir el dret a la salut mental de la població del Baix Vallés.

La creació d’un servei d’urgències en salut mental 24 hores a l’Hospital de Mollet no només respon a una demanda crítica, sinó que també contribuirà significativament a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la zona. Aquesta iniciativa és essencial per abordar les necessitats creixents de la comunitat i assegurar una resposta efectiva davant les situacions d’emergència en aquest àmbit.

Exigim una acció immediata de les autoritats sanitàries competents, concretament del CatSalut i la Fundació Sanitària de Mollet, per implementar aquest servei d’urgències en salut mental i assegurar així el benestar de la població del Baix Vallés. És hora de prioritzar la salut mental i prendre les mesures necessàries per garantir una assistència completa i accessible per a tothom que la necessiti. Comunicat de Premsa

Des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés i l’Associació de Pacients i Familiars Suficientment.

 Volem cridar l’atenció sobre una greu mancança en el sistema de salut que està afectant la població de manera significativa. La necessitat urgent d’establir un servei d’urgències en salut mental 24 hores a l’Hospital de Mollet és una qüestió prioritària que requereix una solució immediata.

L’absència d’aquest servei compromet la capacitat de proporcionar una atenció oportuna i adequada a aquelles persones que es troben en situacions d’emergència en matèria de salut mental. És per això que la Plataforma i l’Associació estan en la lluita per aconseguir la implementació d’aquest servei, amb l’objectiu de garantir el dret a la salut mental de la població del Baix Vallés.

La creació d’un servei d’urgències en salut mental 24 hores a l’Hospital de Mollet no només respon a una demanda crítica, sinó que també contribuirà significativament a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la zona. Aquesta iniciativa és essencial per abordar les necessitats creixents de la comunitat i assegurar una resposta efectiva davant les situacions d’emergència en aquest àmbit.

Exigim una acció immediata de les autoritats sanitàries competents, concretament del CatSalut i la Fundació Sanitària de Mollet, per implementar aquest servei d’urgències en salut mental i assegurar així el benestar de la població del Baix Vallés. És hora de prioritzar la salut mental i prendre les mesures necessàries per garantir una assistència completa i accessible per a tothom .

 Plataforma en defensa de la sanitat publica del BV i la associació  Suficientment salut mental